Algemene voorwaarden

Deze verhuurovereenkomst is opgesteld onder de gebruikelijke condities en relevante wettelijke regels en in het bijzonder onder de onderstaande regels waaraan de huurder moet voldoen op straffe van het vergoeden van de schade en het eventueel beëindigen van de overeenkomst naar goeddunken van de rechter en zonder recht tot verhalen van enige huur.

U kunt uw vakantiewoning tussen 16:00 en 18:00 uur betrekken.

Bij vertrek moet de woning vóór 10:00 uur verlaten worden, u kunt uw vertrek de dag ervoor regelen.

Er is overeengekomen dat in het geval van een annulering de huurder volgende verschuldigd is:

minder dan 3 weken vóór aankomst is 50% van de totale huur verschuldigd;

minder dan 2 weken vóór aankomst is 75% van de totale huur verschuldigd;

minder dan 1 week vóór aankomst is 100% van de totale huur verschuldigd.

Indien de huurder niet komt opdagen op de afgesproken datum en daar de verhuurder niet binnen twee dagen van in kennis gesteld heeft, houdt de verhuurder zich het recht voor het verhuurde opnieuw te verhuren.

De verplichting de woning zelf te gebruiken en te onderhouden.

Alle apparatuur moet functioneren, maar iedere klacht hierover die na 24 uur na aankomst wordt gemeld zal worden verholpen, maar kunnen ten laste van de huurder komen. Alle reparaties die veroorzaakt zijn door onachtzaamheid, verwaarlozing of slechte behandeling tijdens de huurperiode komen ten laste van de huurder. De rust en stilte van de omgeving dient door de huurders te worden gerespecteerd.

De woningen worden gemeubileerd verhuurd en zijn voorzien van keukengerei en -apparatuur, serviesgoed, glaswerk, dekbedden en kussens, zoals beschreven aangegeven op de inventarislijst die zich bevindt in de woning . Indien noodzakelijk mag de eigenaar of de vertegenwoordiger van de eigenaar van de huurder terugvorderen:

de kosten van de extra schoonmaak van de woning bij wangebruik, de kosten van te vervangen voorwerpen, meubels of apparatuur die tijdens de verhuur zijn gebroken, gebarsten of beschadigd en die tijdens de verhuur excessief gebruikt zijn en de kosten van het reinigen van dekbedden die zijn vervuild, van een schadeloosstelling voor elk soort schade aan gordijnen, behang, plafonds, tapijten, vloerbedekking, ramen, lakens, etc.

De borg dient bij aankomst aan de eigenaar of zijn vertegenwoordiger in overleg contant betaald te worden.

De huurder mag de eigenaar of de vertegenwoordiger van de eigenaar nimmer de toegang tot de woning weigeren als zij dit vragen.

Uw huisdieren zijn in overleg tegen een toeslag welkom in ons park. Uw dier dient beschermd te zijn door een recente behandeling tegen vlooien en teken (de laatste komen in onze omgeving vaak voor en kunnen dodelijk zijn). De dieren zijn ten strengste verboden los te lopen op het park. Zorgt U er alstublieft voor dat de dieren niet op de bedden of op de meubels komen. U bent verantwoordelijk en kunt worden aangesproken voor iedere schade veroorzaakt door uw dier. U wordt vriendelijk verzocht alle uitwerpselen van uw dier op het resort te verwijderen.

Deze overeenkomst wordt als rechtsgeldig beschouwd na ontvangst van de aanbetaling.